Zwicht nooit voor tirannie

Als het stikstofbeleid doorgaat dan zullen honderden miljoenen levens ernstig aangetast worden. Onderschat de noodzaak van voedselvoorziening niet. Deze staat namelijk al onder enorme druk globaal.

Er komt een koude winter aan met een door de mens gecreëerde energie en watercrisis, een vluchtelingen probleem, een oorlog, een totalitaire overheid die ons wil opzadelen met vrijheidsbeperkende, mensenrechten schendende en uitsluitende permanente coronawet, een zorgprobleem en een voedselprobleem.

We gaan een zware tijd tegemoet waarbij we elke boer nodig hebben in ons land. We moeten deze aanval op de mensheid stoppen. De gestoorde ideologieën die deze extremisten en fundamentalisten aanzetten tot het uitvoeren van zulk wanbeleid mag geen kans krijgen om tot realisatie te komen.

Dit is onze ‘last stand’. Nadat de boeren onteigend zijn dan zijn de burgers aan de beurt. Alleen de rijkste mensen, de klimaatelite en globalistische elite zullen de dans ontspringen. Er zal een klassenstrijd komen die zijn weerga niet kent. Mensen zullen tot wanhoop en dood gedreven worden. Er zal oorlog komen, ook in ons land als we deze koers blijven varen en ons neerleggen bij verzet ertegen.

Dus verzet en wees resoluut, maar blijf vreedzaam. Burgerlijke ongehoorzaamheid is vereist bij elke beslissing en wet die dit tirannieke regime opwerpt om onze fundamentele vrijheden en mensenrechten in te perken. Laat ze weten dat wij de baas zijn. Dat het volk bepaald en dat dit nog steeds een democratie is. Als er iemand onteigend gaat worden, als er iemand moet vertrekken, dan zijn het zij, de globalistische elite, de WEF-adepten en landverraders die ons hele hebben en houden willen afpakken voor hun perverse verlangen voor totale macht en controle.

Ik pik het niet. Ik zal tot de dood strijden als het moet, maar ik zal nooit zwichten voor deze tirannie. Nooit!

Pin It on Pinterest