De wet van de duivel

Hoe een pandemiewet de deuren opent naar totalitarisme

Ik noteer drieëntwintig mei tweeduizend drieëntwintig.

Een absoluut dieptepunt voor ons terminaal zieke democratie. Een gitzwarte dag dat onvermijdelijk zal leiden tot conflict, onderdrukking, leed, dood en verderf.

De Eerste Kamer stemt in met de pandemiewet die de deuren wagenwijd openzet voor totalitarisme waarbij NIET de fundamentele vrijheden en mensenrechten, maar de perverse, ziekelijk gestoorde collectivistische visie van de duivelse links-radicale neo-marxisten en globalisten gelden.

Het kwaad wil elk aspect van onze levens controleren, maar als ik ergens een bloedhekel aan heb dan zijn het wel kwaadaardige mensen die slecht doen in de wereld.

Ik zal nooit buigen, op mijn knieën gaan. Ik zal nooit zwichten. Ik zal niet gehoorzamen, altijd blijven vechten voor onze vrijheid, waarheid en menselijke waardigheid. Geen enkele draconische pandemiewet zal daar verandering in brengen. Het zal het noodzakelijke alleen bespoedigen, we zullen dit kwaad moeten verslaan, samen opstaan.

Wanneer kwaad wordt aangedaan moeten we niet wegkijken, we moeten het kwaad confronteren.

Ik ben van mening dat mensen die pleiten voor wetten die ons kunnen bestraffen, opsluiten en onze levens kapot kunnen maken wanneer we opkomen voor onze fundamentele vrijheden en mensenrechten het gezicht van het pure kwaad zijn.

Ik weiger om verstikkende mondkappen te dragen, weiger de deuren te sluiten en mezelf op te sluiten en ik zeg nee tegen potentieel dodelijke experimentele gifspuitjes en de commando’s van slechte leiders. Ik bepaal zelf wel wat ik doe en ik ben daar veel beter toe in staat dan de overheid.

Ze bakken er helemaal niets van! Totale incompetentie is nog te zwak uitgedrukt. Uiteraard is dat subjectief, want in de ogen van de tirannieke globalisten zijn de politici in Nederland zeer competent als het gaat om het afbreken van onze democratie, ons welzijn en welvaart. Dat is exact de bedoeling, een wanhopige situatie creëren in waar zij regeren.

Voor hoe lang het nodig is, zal ik strijden tegen deze vormen van onderdrukking. Ze zullen alles aangrijpen om je leven te beheersen en je klein te houden. Ze kunnen met de pandemie wet elke onzin reden aangrijpen om ons te onderdrukken, onze rechten en vrijheden te beknotten, van stikstof tot snotneus. Alles is straks een pandemie, onze vrijheid van meningsuiting zal een pandemie zijn, eentje die ze vast en zeker zullen willen uitroeien.

Ik wens ze heel veel sterkte en wijsheid toe. Ik slijp de spreekwoordelijke messen (dat moet ik er tegenwoordig bij zeggen, anders word je al van je bed gelicht door een arrestatieteam, zo extreem is het al) en maak me klaar voor de revolutie.

Ik heb vertrouwen dat ik er niet alleen voor sta en dat we dit samen gaan doen, maar zelfs als ik alleen was geweest dan had niets mij van mening kunnen doen veranderen. Dit is groter dan onszelf, dit is de toekomst van de mensheid. Ik kan dan misschien zelf lichamelijk geen kinderen baren/verwekken, maar ik zal er alles aan doen om mee te bouwen aan een mooie en gelukkige toekomst voor alle kinderen op aarde.

https://open.substack.com/pub/melissakampers/p/de-wet-van-de-duivel?utm_campaign=post&utm_medium=web

Pin It on Pinterest