Mondkapjes tirannie

Man wordt in de Albert Heijn hardhandig aangepakt door ongeschikte beveiliger. Het excuus is dat deze beveiliger de situatie juist wilde de-escaleren. Zo luid de conclusie van Albert Heijn. Dat heeft hij echter op een verkeerde manier gedaan. Het is trouwens aannemelijker dat de beveiliger heel erg gretig was in het willen uitoefenen van zijn macht over anderen omdat hij zelf aan een minderwaardigheidscomplex lijdt. Ik krijg bovendien een NSB-achtige nare smaak in mijn mond bij het zien van de enthousiaste omstander die de beveiliger assisteert in het schenden van deze onschuldige man zijn mensenrechten. Het begint ook ontzettend te stinken. Ruik jij het ook? Het is een ondragelijke stank.

Ik zal u nu iets uitleggen over de-escaleren. De-escaleren in deze situatie doe je door de man zonder mondkapje te respecteren. Je had als beveiliger kunnen vragen om het uitzonderingskaartje. Dat moet volstaan. Aanvullend had je nog een verklaring van de arts kunnen overleggen. Medische gegevens delen is echter geen verplichting. Uiteindelijk was het nog veel beter geweest als de beveiliger de man met rust had gelaten omdat je er vanuit mag gaan dat de man een geldige reden had om geen kapje te dragen. Een geldige reden kan dus ook zijn dat hij een beroep doet op zijn zelfbeschikkingsrecht wat immers een grondrecht is dat in tact moet blijven ook ten tijden van crisis. De grondwet is er juist voor bedoeld om ons te beschermen tegen waanzin en willekeur. 

Los van dit gegeven en de vraag of er überhaupt sprake is van een virus crisis is het natuurlijk totaal van de pot gerukt dat mensen gemolesteerd worden voor het niet dragen van een niet werkend, niet medisch en zeer schadelijk mondkapje. Hugo de Jonge en Jaap van Dissel hebben beide verklaard dat mondkapjes niet werken en bovendien schijnveiligheid zijn. Jaap voegde daaraan toe dat het gaat om een politieke beslissing. Het veiligheidsberaad heeft deze mondkapjesplicht vervolgens ingezet als experiment voor gedragsbeïnvloeding. 

Zie video:

Conclusie: mondkapjesplicht is een politiek besluit met als doel een grootschalig voortdurend experiment in gedragsbeïnvloeding. Het feit dat het hier gaat om een plicht is een directe schending van de Code van Neurenberg dat stelt dat vrijwillige toestemming absoluut noodzakelijk is en dat deze tevens vruchtbare resultaten moet opleveren.

Code van Neurenberg:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Code_van_Neurenberg

Deze vruchtbare resultaten zijn terug te zien in o.a. dit filmpje maar ook bijvoorbeeld in de politieverhoren van het BPOC2020 waar het snel duidelijk wordt dat het niet dragen van mondkapjes aanleiding is voor agenten om over te gaan tot het beboeten, aanhouden en in vele gevallen over te gaan tot het plegen van excessief geweld. Vaak gaat dit gepaard met haat voor de mondkapjes weigeraar die men met regelmaat en uiterst degenererend “wappies” noemt. Mensen die niet helemaal 100 procent zijn. Als uw doelstelling is het polariseren, onderdrukken, schenden van mensenrechten en het molesteren van mensen is dan zijn dit zeer zeker vruchtbare resultaten te noemen. Als echter het resultaat had moeten zijn, het terugdringen van het virus dan is duidelijk gebleken aan de hand van de cijfers dat dit een averechts effect heeft gehad. Besmettingen nemen tenslotte toe terwijl de maatregelen ook steeds strenger geworden zijn. Iedereen die op twee handen kan tellen kan dan tot de juiste conclusie komen. Hierbij moet ik vermelden dat ook de toenemende cijfers een verkeerd beeld geven van de realiteit daar er gebruikt gemaakt wordt van absolute cijfers in plaats van percentages in verhouding met het aantal testen die zijn afgenomen per periode. 

Bij deze heb ik besloten om Albert Heijn voor het leven te boycotten. Ik heb een Albert Heijn hier twee meter van mijn huis vandaan en zij zullen nooit meer een cent aan mij verdienen. Zo ga ik voortaan om met partijen die structureel fout zijn. Mijn advies, hoewel te laat voor Albert Heijn zou zijn om je medemens en zijn/haar keuzes te respecteren en hier wat van te leren.

Hier nog als bonus een goed artikel van hpdetijd geschreven door dr. Carla Peeters over de negatieve effecten van mondkapjes op de gezondheid. 

https://www.hpdetijd.nl/2020-06-19/veel-mensen-die-mondkapjes-dragen-ervaren-een-negatief-effect-op-de-gezondheid/

Pin It on Pinterest