De krokodillentranen van Sigrid Kaag

Of waren het de fijnstofdeeltjes door klimaatverandering?

Het is allemaal gespeeld, de tranen van Sigrid.

Ondertussen hebben we in Nederland duizenden mensen die dagelijks het slachtoffer worden van het wanbeleid en polarisatie door deze overheid. Sigrid maakt zichzelf structureel schuldig aan deze polarisatie. Een ander kenmerkend voorbeeld daarvan is het demoniseren van mensen die kritisch zijn naar dit huidige kabinet en diens motivaties.

Zij worden door de AIVD weggezet als ‘extremisten’ en de AIVD kweekt daarmee de omstandigheden waarin de kritische mens zich straks niet meer durft uit te spreken uit angst voor represailles en bedreigingen van zowel geradicaliseerde links-politieke activisten als de overheid zelf die steeds meer zinspeelt op verdere inperkingen van onze fundamentele vrijheden en mensenrechten.

Dit is de afbraak van de democratie waar we voor gewaarschuwd hebben. Ik acht dat meer legitimiteit hebben dan de onzichtbare tranen van Sigrid Kaag, want dat is pure toneelspel om zo wederom de publieke opinie te beïnvloeden en elke aan haar gerichte kritiek te verbieden.

Wat de persoonlijke idealen van Sigrid Kaag ook moge wezen, ze mogen nooit een rol spelen in beleid en besluitvorming wanneer het ons land, onze soevereiniteit, onze grondrechten, onze toekomst en onze democratie betreft en dat gebeurt dus wel en dat is de reden waarom mensen zo op haar reageren.

Als er sprake is van een misdrijf, ongeacht wie daarvan verdacht wordt en wie daarvan het slachtoffer is dan, zal dat volgens objectieve, eerlijke rechtspraak opgepakt moeten worden. Daarbij gelden de basisregels waarin geen onderscheid en politieke belangen een rol mogen spelen en waarbij er voldoende bewijs moet zijn om iemand ergens voor te kunnen veroordelen.

Dat sluit niet uit dat ook Sigrid Kaag het onderwerp van onderzoek kan worden indien er aanwijzingen zijn dat zij zich schuldig maakt aan anti-democratische handelingen die ons land en het Nederlandse volk schaden.

Pin It on Pinterest