person holding injection

Photo by RF._.studio on Pexels.com

Het gaslighten van de ongevaccineerden

En hoe hier inhoudelijk antwoord op te geven

Ik wil gerechtigheid voor de luxe die jullie je eigen maakten door niet te vaccineren, waardoor de lockdowns langer duurden.

Iemand op internet

Mijn antwoord hierop wil ik jullie niet onthouden. Ik heb hier uitgebreid de tijd voor genomen en dit is mijn geschenk voor iedereen die te maken krijgt met dit soort uitspraken.

Het recht om je niet te laten vaccineren is geen luxe maar een belangrijk aspect van persoonlijke vrijheid en autonomie. Het recht op lichamelijke integriteit houdt in dat individuen de vrijheid hebben om te beslissen wat er met hun lichaam gebeurt. Dit omvat ook het recht om geen medische procedures te ondergaan, zoals vaccinaties, als men dat niet wenst. Het recht om zelf te beslissen over medische ingrepen vormt de basis van het concept van geïnformeerde toestemming.

Vrijheid van gedachte en overtuiging: Het recht om je niet te laten vaccineren is verbonden met de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst. Mensen hebben het recht om hun eigen overtuigingen en waarden te volgen, inclusief hun standpunten over medische behandelingen. Sommige individuen kunnen bijvoorbeeld vanuit religieuze overtuigingen of persoonlijke filosofieën bezwaren hebben tegen bepaalde vaccinaties.

Medische uitzonderingen: Niet iedereen kan gevaccineerd worden vanwege medische redenen. Sommige mensen hebben een verzwakt immuunsysteem of allergieën die vaccinaties onveilig maken. Het recht om je niet te laten vaccineren biedt bescherming voor deze groepen, zodat ze niet verplicht worden om iets te doen wat schadelijk kan zijn voor hun gezondheid.

Naleving van de volksgezondheid: Hoewel het belangrijk is om de volksgezondheid te beschermen, kan het verplichten van vaccinaties mensen ook het vertrouwen in het gezondheidsstelsel doen verliezen. Door het behoud van het recht om je niet te laten vaccineren, kunnen mensen zich meer betrokken voelen bij hun eigen gezondheidskeuzes en kan er een dialoog ontstaan om mogelijke zorgen of misvattingen aan te pakken.

Het is statistisch aantoonbaar dat COVID een zeer lage mortaliteit had en heeft en dat een zeer specifieke doelgroep, op zeer hoge leeftijd en waar sprake is van comorbiditeit het slachtoffer is geworden tijdens de pandemie. Corona is geen Ebola en de massale uitrol van het vaccinatie-programma is dan ook een twijfelachtige beslissing geweest.

Het uitrollen van een vaccin met experimentele mRNA-technologie op grote schaal binnen een relatief korte periode brengt enkele zeer legitieme zorgen met zich mee waar jij voor het gemak aan voorbij gaat. Hier zijn enkele bezwaren:

Langdurige veiligheidsgegevens: Normaal gesproken duurt het jaren voordat een vaccin wordt ontwikkeld, getest en goedgekeurd voor gebruik bij de bevolking. Een vaccin dat binnen een half jaar wordt geproduceerd, kan niet dezelfde hoeveelheid langetermijngegevens en -effecten hebben als vaccins die uitgebreider zijn getest. Hoewel klinische onderzoeken kunnen aantonen dat een vaccin veilig is op korte termijn, kunnen zeldzame of langdurige bijwerkingen mogelijk niet aan het licht komen tot na langere observatieperiodes.

Onbekende langetermijneffecten: Aangezien het vaccin met experimentele mRNA-technologie relatief nieuw is, zijn de langetermijneffecten nog onbekend. Het is mogelijk dat bepaalde effecten of complicaties pas na verloop van tijd worden ontdekt. Daarom kunnen sommige mensen terughoudend zijn om zich te laten vaccineren, omdat ze bezorgd zijn over mogelijke onbekende risico’s op de lange termijn.

Vertrouwen en transparantie: Een snelle ontwikkeling en uitrol van een vaccin kan twijfels en wantrouwen oproepen bij het publiek. Mensen kunnen bezorgd zijn dat de gebruikelijke veiligheidsnormen en -procedures zijn overgeslagen of ingekort om het proces te versnellen. Het is van cruciaal belang dat er transparantie is over het ontwikkelingsproces, de testfases en de resultaten van klinische onderzoeken om het vertrouwen van het publiek in het vaccin te waarborgen.

Risico’s en voordelenafweging: Bij het overwegen van de uitrol van een nieuw vaccin is het belangrijk om de risico’s en voordelen zorgvuldig af te wegen. Hoewel een snelle uitrol de verspreiding van een ziekte kan helpen beperken, moeten de potentiële risico’s en bijwerkingen van het vaccin ook in overweging worden genomen. Het is belangrijk dat er een evenwicht wordt gevonden tussen het bevorderen van de volksgezondheid en het minimaliseren van mogelijke schade.

Het is essentieel dat vaccins, ongeacht de technologie die ze gebruiken, grondig worden onderzocht en beoordeeld door regelgevende instanties voordat ze op grote schaal worden uitgerold. Dit proces helpt om de veiligheid en werkzaamheid van het vaccin te waarborgen en mogelijke bezwaren en zorgen aan te pakken.

Wetenschappers die kritisch waren op de grootschalige uitrol van deze vaccinatie-campagne zijn structureel gecensureerd en gedemoniseerd.

Schending van wetenschappelijke integriteit: Het censureren of onderdrukken van wetenschappers of onderzoeken die kritisch zijn over de veiligheid of effectiviteit van een vaccin kan worden beschouwd als een schending van wetenschappelijke integriteit. Wetenschap gedijt bij open en eerlijke discussie, transparantie en het presenteren van verschillende perspectieven. Het beperken van het debat en het onderdrukken van tegengeluiden kan het vertrouwen in de wetenschap ondermijnen.

Schending van het recht op informatie: Burgers hebben recht op toegang tot volledige en objectieve informatie over medische interventies, inclusief de mogelijke risico’s en bijwerkingen. Als de overheid of andere autoriteiten essentiële informatie achterhouden of censureren, kan dit als een schending van het recht op informatie worden beschouwd. Het beperken van toegang tot verschillende perspectieven kan het vermogen van mensen om geïnformeerde beslissingen te nemen beperken.

Verlies van vertrouwen en autonomie: Censuur en eenzijdige presentatie van informatie kunnen leiden tot een verlies van vertrouwen in de overheid en het gezondheidsstelsel. Het beperken van informatie kan het gevoel van autonomie van individuen aantasten, omdat ze mogelijk niet in staat zijn om geïnformeerde keuzes te maken over hun eigen gezondheid en welzijn.

Verantwoordingsplicht en transparantie: De overheid heeft de verantwoordelijkheid om transparant en verantwoordelijk te handelen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de volksgezondheid. Het onderdrukken van kritische stemmen en het niet zorgvuldig wegen van alle beschikbare bewijzen kan wijzen op een gebrek aan transparantie en verantwoordingsplicht.

In een dergelijk scenario is het belangrijk dat er ruimte is voor open en eerlijke discussie, inclusief het aanhoren van verschillende wetenschappelijke standpunten. Het is ook van cruciaal belang dat de overheid verantwoording aflegt voor haar beslissingen en handelingen, en dat er een onafhankelijke evaluatie plaatsvindt om mogelijke misstanden te onderzoeken.

Wanneer de uitgesloten en door volk en overheid gedemoniseerde ongevaccineerden roepen om gerechtigheid dan doen ze eigenlijk een beroep op de verantwoordelijkheid van de overheid en de komst van een onafhankelijke evaluatie waar de misstanden worden onderzocht en politici en ambtenaren ter verantwoording worden geroepen.

Jij denkt met een paar regels dit allemaal makkelijk weg te wuiven, maar het is van fundamenteel belang voor de gezond van onze democratie en het behoud van onze fundamentele vrijheden en mensenrechten dat aan de oproep van de gedupeerden en ongevaccineerden gehoor gegeven wordt.

Pin It on Pinterest