Ontwaak in je eigen schedel

Als een geestelijk bewustzijnswezen

Als wij en toekomstige generaties na ons niet langer in vrijheid en menselijkheid kunnen leven dan heeft het helemaal geen zin om nog iets te willen redden. Hoe wil je de natuur redden als je niet eens in harmonie met elkaar kan leven? Het is totaal zinloos. Deze mensen snappen niet van de natuur omdat ze niets van zichzelf begrijpen.

Elke maatregel die ze nemen en elke vorm van dwang die zij ons opleggen zal ons verder verwijderen van deze harmonie. Harmonie met onszelf, elkaar en de natuur. Hun missie, in sommige gevallen misschien heel goed bedoeld, is veel meer een religie dan een wetenschap. Niet gedreven door wijsheid en inzicht, maar door ideologieën die ze zelf niet eens bedacht hebben. Ze gedragen zich als een sekte, een cult inclusief hun rituelen, hun slachtoffers en hun kledij in het blauw en geel. Soms zelfs met een gekleurd rond speldje dat hun lidmaatschap verraad.

Weer anderen worden gedreven door een verlangen voor steeds meer macht, controle en geld en weer anderen wensen uiting te geven aan een pervers satanisch verlangen om hun wil op te leggen aan de mens die zij als minderwaardig beschouwen zodat zij hun ziekelijke fantasieën kunnen botvieren op hen die zwichten.

En dan nog iets heel belangrijks. Hoe kunnen we herkennen wanneer we fouten maken als kritiek op beleid niet meer getolereerd wordt? Hoe kunnen we leren van elkaar als we elkaar het woord ontnemen. Hoe kunnen we werkelijk nog goed doen in het leven als wij niet langer de vrijheid hebben om de juiste keuze te kunnen maken? Heeft het leven als mens nog enige waarde als wij zelf niet meer mogen kiezen?

De natuur red het wel met of zonder ons en met het grootste gemak voeg ik daar aan toe, maar wij redden het absoluut niet zonder een leven in vrede met elkaar in vrijheid en in liefde. Wij zullen onze samenleving verwoesten en kan ook met het grootste gemak.

Ons bestaan in de Kosmos is niet eens een fractie van tijd. We zullen vergeten worden in de eeuwigheid. Zo fragiel en vluchtig is ons bestaan hier op aarde. Zo jong is onze beschaving nog. Een piep jong klein en kwetsbaar kuikentje wiens levensverwachting nihil is.

We moeten ons afvragen of wij deze weg willen inslaan die de globalistische cult voor ons uitgestippeld heeft. Willen wij blind volgen of in verzet gaan om het vervolgens alsnog op te geven wanneer het ons te zwaar wordt?

Deze elite en hun volgers is een monster dat we samen hebben gecreëerd en het kwaad dat hun leven dicteert, is hetzelfde kwaad dat wij ook in onszelf hebben en zullen moeten overwinnen willen wij succesvol kunnen zijn.

Als wij het kwaad in onszelf niet overwinnen door als mensen grote sprongen te maken in onze ontwikkeling en bewustzijn dan zullen ook wij een totalitaire groep worden. Tirannen die onze wil opleggen aan de anderen. Vergis je daar niet in. Het verschil is heel klein en als je woede en haat de overhand neemt dan ga je snel over een grens heen waar je niet gemakkelijk van terugkomt.

Het simpele feit blijft desondanks dat zij alleen de macht over ons bezitten omdat wij ze onze macht geven. Daarmee stoppen is dus al een hele grote stap. In mijn ogen kan dat door burgerlijke ongehoorzaamheid.

Zonder steun vanuit de samenleving zullen de globalisten nergens komen, net zoals wij zonder steun van elkaar nergens zullen komen in ons verzet ertegen en verzetten moeten wij ons want toekijken is actief meedoen aan de vernietiging van onze beschaving.

Willen we onze menselijkheid opofferen voor een kunstmatig systeem moeten wij ons afvragen. Willen wij een leven dat gereduceerd is tot een rekensom waarbij elke seconde van je leven van geboorte tot aan de dood al vooraf voor jou bepaald wordt door de totalitaire macht?

Het is allemaal mogelijk. Met de komst van kunstmatige intelligentie en steeds krachtiger wordende computers kunnen wij de ultieme gevangenis bouwen voor onszelf. Ik zeg expres wij omdat zij dat niet kunnen zonder onze totale overgave.

Het zal in ieder geval niets te maken hebben met een samenleving of mensheid als ze daarin slagen. Het zal iets nieuws zijn, dat zekers maar ook iets onmenselijks. Transhumanisten zonder een spoor van humaniteit.

Ik zie veel meer potentie voor de mensheid dan zij ons toekennen. Hun visie komt voort uit spirituele armoede.

Een beschaving dat in harmonie leeft met Moeder Natuur en onze technologie, dat is nog steeds mogelijk. Een beschaving in vrijheid en liefde waarbij wijsheid en blijheid basisprincipes zijn van ons bestaan. Een mensheid waar intuïtie, creativiteit en passie de leegte opvullen die we nu voelen door de destructie die we ervaren in het hier-en-nu. We hoeven onszelf echt niet te vernietigen om iets te redden.

Verlos jezelf door te ontwaken in je eigen schedel als een geestelijk bewustzijnswezen dat eigenlijk voor het eerst begint met het leven.

Ik ben altijd heel sceptisch geweest over bijvoorbeeld het concept van een of de God en ik weiger me te conformeren aan enige specifieke vorm van geloof. Toch fascineert het mij en wil ik altijd kijken naar wat het de mensheid kan opleveren en welke wijsheden erin verborgen liggen.

En toch, misschien wordt ik ouder en een sentimentele dwaas, maar er is wel iets waar ik in ben gaan geloven de afgelopen drie jaren. Ik geloof dat er meer is, dat er een reden is voor dit leven en dat er een weg vrij ligt voor ons om het mooiste uit dat leven te kunnen halen als we ons maar durven geven aan dat leven vanuit onze intense liefde en bezieling. Leven vanuit de geest die alles heeft gecreëerd, al is het maar voor even.

Pin It on Pinterest