Voor de mannen en vrouwen

Die van mening zijn dat de benadering van Viruswaarheid met liefde en waarheid niets oplevert en voor zij die oproepen tot gewelddadig protest heb ik de volgende boodschap.

Voor mij is geweld geen onbekend fenomeen. Ik ben beroepsmilitair geweest en ik weet van de vernietigende kracht van wapens. Ik weet van de training en methoden. Ik ken het klimaat. Ik heb 10 jaar lang in de gevangenis gewerkt. Ook daar ken ik de dreiging van geweld en de consequenties ervan. Ik ken de pijn en het verdriet. De tragedies. Een groot deel van mijn volwassenen leven is in het teken geweest van orde en veiligheid. Ik heb mij ontfermt over anderen maar altijd met de intentie en integriteit om de vrede te bewaren. Geweld is geen pretje en er is niets heldhaftigs in te vinden. Geweld moet altijd je laatste optie zijn en nooit je eerste optie. Geweld maakt alles kapot. Geweld is ellende. Geweld kent alleen verliezers. Extreme terughoudendheid is de enige juiste benadering. With great power comes great responsibility.

Er zijn er een aantal die stevige uitspraken doen en ze zien zichzelf wellicht heldhaftig ten onder gaan in de hitte van de strijd maar de realiteit voor de meeste van ons is dat wij nog teveel te verliezen hebben voordat wij daadwerkelijk tot dit soort wanhoop gedreven zijn. Mocht die wanhoop er komen, wat ik niet hoop dan zal er reden zijn voor een andere benadering. Zelfs dan zal je je verstand moeten blijven gebruiken.

In deze fase van ons verzet is het belangrijk om te groeien in aantallen en om de kennis en informatie te delen met de wereld en de stille meerderheid het vertrouwen te geven dat zij niet alleen zijn in hun twijfels. Het is dan aan ons om die twijfel weg te nemen en deze mensen te verwelkomen in de strijd voor waarheid en vrijheid. Wij, die nu op de velden staan te luisteren naar DJ Jean staan daar niet om een festival te vieren. Wij tonen hier onze vrijheid van uiting en vormen de basis van bewustwording. Het is niet verboden om in dat moment ook je plezier en liefde te uiten. Wij kunnen allemaal verbitterd op het Malieveld staan te tandenknarsen van woede maar het levert je niets op.

Kijk naar Berlijn. Kijk naar de demonstraties daar. Deze hebben inmiddels zoveel impact dat zelfs hoofdcommissarissen zich durven uit te spreken. Die potentie is er ook in Nederland. Die kans om te verbinden. De kans om anderen wakker te schudden.

Als wij met agressie, met hakbijlen en hooivorken het Binnenhof betreden in deze fase dan maken wij alles kapot waarvoor wij strijden. De liefde voor de mens. De liefde voor de vrijheid. Geweld is je laatste daad. Een daad van wanhoop en nooit een daad van liefde of wijsheid.

Er is nog steeds tijd. Tijd om het op een juiste manier te doen. Om de stem van reden en wijsheid te zijn in de herrie van waanzin. Wij kunnen het voorbeeld zijn voor anderen. Laten zien dat wij staan voor menselijkheid en de mensheid.

Zelfs als wij ons machteloos voelen dan zijn er nog vele creatieve mogelijkheden tot onze beschikking. Wij kunnen strategisch en tactisch gebruik maken van manieren om ons doel te bereiken door onze geest te bundelen. Een meesterbrein kan elk obstakel overwinnen en dit kan zonder geweld. Geweld is een gebrek aan zelfvertrouwen. Geweld is een gebrek aan visie. Wees niet die persoon. Wees een beter mens dan dat.

Pin It on Pinterest