Een kleine groep


Politici zoals bijvoorbeeld Hugo de Jonge en Jan Paternotte in hun poging om de invoering van 2G en andere maatregelen gericht op de ongevaccineerden te rechtvaardigen blijven verwijzen naar een kleine groep. Het zou om een kleine groep gaan wiens grondrechten ondergeschikt gemaakt moeten worden om zo de grootste groep meer vrijheid te geven.

Naast het feit dat het hier om een vals dilemma gaat, namelijk het moeten kiezen tussen twee kwaden terwijl beide scenario’s direct de prullenbak in kunnen zeker als je beoogd doel het ontlasten van de zorg en reduceren van besmettingscijfers is is er ook nog het feit dat deze “kleine” groep een heel relatief begrip is.

Maar voordat ik dat toelicht, wil ik iedereen eraan helpen herinneren dat grondwetten er zijn zodat wij de vrijheid hebben om zonder bemoeienis van de overheid te kunnen leven. Iets wat nu dus niet meer mogelijk is.

Dan is er nog zoiets als de tirannie van de meerderheid waarbij de meerderheid de wil oplegt aan de minderheid. De meerderheid kan zelf ook weer het slachtoffer worden dankzij conformisme en politieke correctheid. Iets wat wij nu ook heel duidelijk zien gebeuren.
In een functionerende democratie worden minderheden beschermd tegen de tirannie van de meerderheid.

Er is ook een andere invulling te geven aan de tirannie van de meerderheid. Een kwestie van perspectief.
Het is op de website van https://vanmierlostichting.d66.nl/ nota bene dat wij de volgende tekst vinden en die vind ik zeer toepasselijk voor de tijd die we nu allen doormaken.

“De liberale Franse edelman Alexis de Tocqueville (1805-1859) maakte zijn naam met zijn studie naar vrijheid in moderne, democratische samenlevingen. Hij waarschuwde voor tirannie en conformisme van de meerderheid; vervlakking van geest en mores; en een van gewone burgers (de meerderheid) vervreemd geraakte, gesloten technocratische elite (een minderheid). Is zijn gedachtegoed toepasbaar op Nederland? Zien we de valkuilen ontstaan waar hij voor waarschuwde?”

De rest van de tekst: https://vanmierlostichting.d66.nl/idee-4-2014-meerderheid-minderheid/tocqueville-de-polder/ verschaft ons een verder inzicht in een gedachtegoed dat bij D66 nu totaal absent is. Het is opmerkelijk dat D66’er Jan Paternotte pleit voor een beleid dat haaks staat op alles waar D66 ooit voor stond. Zijn collega’s doen het helaas niet veel beter.

Lees het volgende stuk van het artikel en ik citeer:

“Om vrijheid en diversiteit te waarborgen, en tirannie door minderheden of meerderheden te voorkomen, moet een moderne democratische samenleving als de Nederlandse volgens Tocqueville kunstmatig de machtsverdeling imiteren die aristocratie eigen is. Dit vereist waakzame burgers, bestuurlijke decentralisering, en functionele machtenscheiding, alsmede onafhankelijke organisaties, zonder banden met de staat, gesteund door vele onafhankelijke media. Hij beschouwt vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting dan ook als de belangrijkste rechten, sterk met elkaar vervlochten. Hierbij houden goede instituties en mores elkaar in stand.”

Wij zien in de wereld het tegenovergestelde gebeuren. De woorden vrijheid en diversiteit hebben een verwrongen betekenis gekregen en zijn gekaapt door een anti-democratische ideologie die het misbruiken om een soort neo-communisme te verkopen aan de zwakken van geest. Je ziet een voortdurend proces van verdere centralisatie plaatsvinden door onder andere de globalisering en organisaties zijn niet onafhankelijk, maar onderhouden juist steeds nauwere banden met de staat. Sterker nog, machtige organisaties en corporaties zijn in een proces verwikkeld geraakt om de staat in zijn geheel te vervangen. Dit is allemaal in lijn met de visie van Klaus Schwab en zijn World Economic Forum.
Over de media kan ik heel kort zijn. Onafhankelijke media zie je alleen in de vorm van alternatieve media. De mainstream media daarentegen is alles behalve onafhankelijk. De scheidingslijn tussen media, de staat en de machtige organisaties en corporaties is non-existent en zij zijn de uitvoerders van de staatspropaganda zolang zij kunnen meeprofiteren van de machtsstructuur.

Alexis beschouwt vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting als de belangrijkste rechten. Kijk eens om je heen. Hoe is het op dit moment gesteld met onze vrijheid van vereniging en vrijheid van meningsuiting? Ze zijn enorm beperkt en wij dreigen deze rechten zelfs totaal te verliezen als wij niet waakzaam zijn.

En dat we de afgelopen tijd niet waakzaam zijn is nu te zien door de tirannie van de meerderheid, maar hoe groot is die meerderheid en hoe klein die “kleine groep” waar Hugo en Jan naar verwijzen?
Dat brengt mij terug naar de reden van mijn bericht voordat ik op avontuur ging. Als je puur kijkt naar het aantal ongevaccineerden dan schat ik deze tussen de 2 en 3 miljoen Nederlanders waarbij kinderen van 0 tot 11 niet zijn meegeteld. Hier vallen wel de mensen onder die al eens in aanraking zijn geweest en mogelijk antistoffen hebben opgebouwd tegen het virus. Deze mensen hebben ook niet gekozen voor het vaccin en werden bewust buiten beschouwing gelaten toen Hugo het had over 1.8 miljoen ongevaccineerden om ons zo te laten geloven dat het hier om een marginale groep Nederlanders ging terwijl deze groep in werkelijkheid eerder rond de 3 miljoen ligt.

Dan zijn er nog een groeiend aantal volledig gevaccineerde Nederlanders die principiële bezwaren hebben gekregen tegen het beleid dat groepen uitsluit en een QR-samenleving in werking stelt en deze toenemende groep verbind zich momenteel met die 2 a 3 miljoen door de maatregelen uitgesloten en gediscrimineerde ongevaccineerde Nederlanders.

Laat ik een greep doen. Een gokje. Laten we zeggen dat het om 5 miljoen Nederlanders gaat waarvan een aanzienlijk deel momenteel ergens werkt en een substantiële bijdrage leveren aan de samenleving aangezien de meeste 65-plussers al volledig gevaccineerd zijn. Wetende dat een percentage daarvan in de zorg werkt dat momenteel zo enorm onder druk staat door het wanbeleid van dit demissionair kabinet en de 2e slaapkamer. Dit allemaal meenemen in onze beoordeling, spreken we dan nog over een “kleine groep” wiens grondrechten ondergeschikt zijn aan de rest of spreken we dan over een aanzienlijk grote groep wiens uitsluiten desastreuze gevolgen zal hebben voor onze samenleving?

Stel je nu eens voor dat met de invoering 2G en verdere uitbreiding van de coronapas deze groep mensen niet meer mogen werken en mogelijk zelfs met een eventuele vaccinatieplicht opgejaagd worden en het leven onmogelijk gemaakt gaat worden. Stel je eens voor wat dat voor impact heeft op bijvoorbeeld de zorg en het welzijn en veiligheid in ons land?

De polarisatie zal verder toenemen. De haat naar elkaar zal alleen maar groeien. De samenleving zal imploderen terwijl de zorg sterft aan een fataal infarct. Deze “kleine groep” van Hugo en Jan vormen een onmisbare radar in het wiel van Nederland. Sluit ons uit en vlak ons uit en de prijs zal onbetaalbaar zijn, de schade onherstelbaar.

Dat is mijn voorspelling, ik hoop dat deze niet uitkomt. Het is aan de waakzame burger om dit te voorkomen door te stoppen met gehoorzamen aan dit destructieve afbraakbeleid van een demissionair kabinet dat totaal de weg kwijt is en elk moreel besef verloren heeft.

Pin It on Pinterest