De waanzin van de ideoloog

En de tirannie van de globalistische elite

De klimaatdoelen waar wij nu massaal onder gebukt gaan zijn niet wetenschappelijk onderbouwd, maar komen voort uit ideologie. Ze zijn onderdeel van een visie van een handjevol globalistische elite en de goedgelovige achterban die zichzelf verenigd hebben in lichamen zoals het World Economic Forum en de Club van Rome.

Geen enkel beleid dat dit kabinet heeft uitgevoerd de afgelopen drie jaar is gebaseerd op wetenschap. Mensen uitkiezen om namens jouw belang te spreken is geen wetenschap. Voor wetenschap moet er debat kunnen plaatsvinden tussen partijen die het niet altijd met elkaar eens zijn. Voor wetenschap moeten ALLE feiten op tafel gelegd worden en op basis daarvoor moeten juiste beslissingen genomen worden.

Niemand heeft een monopolie op de waarheid en niemand heeft de gehele wijsheid in pacht. Woorden zoals desinformatie, wappies, complotdenkers en dergelijke zijn allemaal manieren om je eigen belang te dienen in plaats van de waarheid. Voor het kunnen vinden van de waarheid zal je eerst moeten accepteren dat je niet alles weet. De meningen en bevindingen van anderen diskwalificeren zonder serieus naar de feiten te kijken en deze samen te vergelijken is een leugen creëren waar je zelf in gaat geloven.

Wetenschap is dus niet het cherry picken van wat bij jouw ideologie en visie past om vervolgens de rest te negeren omdat het je niet goed uitkomt. Wetenschap is niet het zomaar aannemen van zaken zonder grondig onderzoek en toetsing of de feiten verwarren met suggestieve modellen uit een computer waarbij de uitkomst vooraf bepaald kan worden door de kwaliteit van de input en de vooringenomenheid van zij die de modellen opstellen.

Beleid wordt gemaakt puur op basis van ideologie. Zij zijn van mening dat het volk hun welvaart en welzijn moet opofferen voor het grotere goed. Hun grotere goed. Hierbij denken ze uiteraard altijd dat zij het beter weten dan het ‘domme volk’ waar ze op neerkijken. Je zag deze aanpak bij de aanpak van COVID en je ziet het ook bij de oorlog in Oekraïne. Wij moeten het eigen leed dat ons door de overheid met hun sancties wordt aangedaan aanvaarden voor de ideologieën en morele waan van zij die in posities van macht verkeren maar zelf nooit hoeven te vrezen voor de consequenties van zulke sancties.

Zij denken het hele democratische proces te kunnen omzeilen door ons emotioneel te chanteren. Als jij niet meedoet met het grote zelf-opofferen voor onze perverse marxistische droom dan ben jij de vijand. Een ‘fringe minority holding unacceptable views’ zou Trudeau zeggen, Young Global Leader van het World Economic Forum.

Ik kan je alvast verklappen dat het ze nooit gaat lukken op deze manier.

De enige manier om ambitieuze klimaatdoelen te kunnen behalen is door de democratie in leven te houden. De vrijheid van mensen te eerbiedigen en de welvaart en welzijn van het volk te maximaliseren.

Denk voor geen seconde dat een volk dat moet overleven zich nog de luxe kan permitteren zich te bekommeren om klimaat. Dat is het eerste dat verloren gaat. Wanneer elke dag een strijd wordt om de rekeningen te kunnen betalen en je niet weet of je nog in de basisbehoeften kan voorzien van je gezin terwijl je allebei fulltime werkt dan komt alles tot stilstand.

Het zal nooit gebeuren dat de mensheid kan gedijen in tijden van armoede en tirannie. Pas wanneer de mensheid zichzelf bevrijd van deze vorm van waanzin zal innovatie, welzijn en welvaart kunnen plaatsvinden. Alleen dan kunnen we collectief stapjes nemen om nog meer in balans met de natuur te leven.

Het enige wat men momenteel bereikt is het creëren van een gigantische kloof tussen arm en rijk. Een wereld waarbij de armen in de kou moeten leven van wormen terwijl de rijken lachend toekijken met een glas champagne en een sappige steak op hun bord van goud.

Wat denk je dat er gaat gebeuren wanneer mensen wanhopig worden? Wat als we niets meer te verliezen hebben omdat alles ons al is afgepakt? De wereld zal branden.

Daarom moeten wij de weg maar wijzen. De overheden hebben gefaald en ons vertrouwen keer op keer beschaamd. Wij kunnen het gouden pad bewandelen door terug te keren naar fundamentele waarheden en gezond verstand.

Het grootste belang voor mens en planeet is een wereld in welvaart en gezondheid. Alleen onder zulke omstandigheden kunnen wij beter worden. Alleen dan zullen wij bloeien. Luister naar wat het hart je verteld en laat je niet leiden door ideologieën waarbij de mensheid tegen de wil en vrijheid in gedwongen moet worden om verandering teweeg te brengen. Een juiste verandering zal men met liefde vrijwillig tegemoet gaan, maar nooit onder dwang en nooit op basis van leugens en misleiding.

Volg je hart en voel de liefde in jezelf. Alleen dan kan je werkelijk leven in harmonie met jezelf, met anderen en met Moeder Natuur.

Pin It on Pinterest