Hugo de Jonge: testsamenleving is proportioneel en noodzakelijk

Hugo de Jonge stelt dat het optuigen van de testsamenleving proportioneel en noodzakelijk is omdat het sneller vrijheden zal teruggeven die noodgedwongen zijn ingeperkt.

Ik heb hier een aantal vragen en eigen stellingen over. Als iets noodgedwongen moet dan ben je uiterst terughoudend daarin omdat het enorm van belang is dat de afweging zorgvuldig wordt genomen. Wij hebben het hier over fundamentele rechten van de mens die na de afschuwelijkheden van de 2e wereldoorlog nieuwe betekenis hebben gekregen.

Waarom waren zij zo gretig met het invoeren van de spoedwet en het inperken van onze vrijheden op basis van een virus dat minder dodelijk is dan de “gewone griep” en als onze vrijheden ingeperkt worden moet daar dan niet de noodtoestand voor uitgeroepen worden? Dat lijkt mij vereist als je noodgedwongen bent in het inperken van fundamentele vrijheden en rechten. Bovendien zal deze noodzakelijkheid onafhankelijk getoetst moeten worden. Het onmogelijk maken van de noodzakelijke discussie om tot een eerlijke toetsing te komen doormiddel van censuur en ridicule behoort niet tot de acceptabele werkwijze die je mag eisen van je ministers.

Wie krijgen trouwens door de testsamenleving straks sneller vrijheden terug? Niet de mensen die op basis van zelfbeschikking en eigen afwegingen besluiten zich niet te laten vaccineren met een experimentele injectie. Zij krijgen namelijk GEEN toegang tot deze teruggegeven vrijheden.

Ook mensen die NIET deelnemen aan het testen terwijl ze gezond zijn krijgen geen toegang tot deze teruggewonnen vrijheden dankzij de testsamenleving. Hierbij is het relevant te vermelden dat het testen van gezonde mensen een extreem hoog percentage valse positieven oplevert en dat de PCR test die hiervoor gebruikt wordt ongeschikt is om een medische diagnose te stellen. Zeker niet wanneer men ruim boven het aantal aanbevolen cycli gaat testen. Als je tenslotte een hele kleine hoeveelheid blijft verdubbelen dan kan je werkelijk alles aantonen zonder dat het ooit voor medische doeleinden gebruikt kan worden.

Het je laten testen is dus feitelijk het kunstmatig in stand houden van hoge besmettingscijfers die door het regime dan gebruikt kunnen worden om corona-maatregelen te handhaven. Hiermee houden zij hun grip op de macht en onze vrijheid die zij zogenaamd noodgedwongen hebben moeten inperken. Allemaal voor ons eigen bestwil. Je eigen bestwil hoewel je het zogenaamd doet voor de ander. Deze illusie van solidariteit is niets anders dan neuro linguïstische programmering om mensen te triggeren in het gehoorzamen aan een regime dat volledige macht en controle grijpt.

Trouwens, sinds wanneer bepaald de minister van Volksgezondheid welke activiteiten in onze samenleving essentieel zijn? Hij acht het acceptabel en proportioneel om mensen die niet meedoen aan deze testsamenleving uit te sluiten van alle in zijn ogen niet essentiële activiteiten in onze samenleving. Welk artikel in welke wet geeft hem deze macht? Ik ben het even kwijt namelijk.

Als laatste wil ik nog meegegeven dat zelfs de mensen die volledig meewerken en zich elke dag laten testen en zich braaf laten vaccineren te maken krijgen met aanhoudende beperkingen van hun vrijheden. Zij zullen zich aan de basisregels moeten blijven houden en bij oplopende cijfers zal de overheid de teruggewonnen vrijheden weer verder inperken. Dit kan oneindig door blijven gaan.

Zo ziet u dat deze testsamenleving een leugen is. Een val. Zodra u toegeeft dan bent u verloren. Het is nu van essentieel belang dat u op blijft komen voor uw rechten, met een rechte rug en met de wetenschap dat u volkomen in uw recht staat om uw vrijheden terug te pakken. Deze vrijheden zijn uw geboorterecht en niemand heeft het recht om u dat te ontnemen op basis van een virusdreiging of u te vertellen dat deze vrijheden alleen gelden als u gehoorzaamt. Zelfs in de meest extreme omstandigheden waar overigens geen enkele sprake van is dan is deze vorm van vrijheidsinperking die u nu in de wereld ziet totaal onacceptabel.

Onze mensenrechten zijn er niet voor niets. Zij zijn er om te voorkomen dat het weer fout gaat. Lessons learned? Nee, niet dus. Er is helemaal niets geleerd uit het verleden. Het gaat namelijk weer totaal fout aflopen en dus moeten wij onze rechten en vrijheden bewaken met onze dierbare levens. Nog nooit in uw of mijn leven was het zo van belang om voor uzelf en anderen op te komen. Tijd om geschiedenis te schrijven.

Ik kan u beloven dat zolang u blijft opkomen voor uw vrijheid en mensenrechten en dit vanuit uw liefde doet dat u dan altijd aan de juiste kant van de geschiedenis staat.

Hugo de Jonge ziet de “wappies” als collateral damage. Het boeit hem ook geen reet want hij heeft tenslotte nul respect voor mensen die niet meegaan in zijn testsamenleving.

U bent echter geen collateral damage in deze samenleving maar een pionier. Een bouwer van een betere wereld. Een visionair. Een denker. Een strijder van het licht en wij zullen deze giftige wereld eens laten zien wat we kunnen bereiken zodra wij vanuit liefde en vrijheid samenwerken aan een paradijs op Aarde.

Pin It on Pinterest